Archiwalne wydarzenia Archiwalne wydarzenia

Powrót

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Szkoła Języków Obcych „Podróżniczek" oraz Nadleśnictwo Świeradów w ramach obchodów Roku Podróżniczka serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i dorosłych zatytułowanym „Podróżniczek – ptak wędrowny".

Patronat honorowy nad konkursem zgodził się objąć Prezydent Rzeczpospolitej Ptasiej u Ujścia Warty Pan Henryk Radowski

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Podróżniczek – ptak wędrowny"

 

§ 1

1.Organizatorami konkursu są : Szkoła Języków Obcych 'Podróżniczek' oraz Nadleśnictwo Świeradów.
 

Cele konkursu

§ 2

1.Promowanie i upowszechnianie wiedzy o ptakach.

2.Inspirowanie twórczości artystycznej dzieci oraz dorosłych.
 

Zasady prowadzenia konkursu

§ 3

1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci oraz osób dorosłych.

2. Prace oceniane będą w następujących 4 kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych klasy 1-3;

II kategoria wiekowa – dzieci uczęszczające do szkół podstawowych klasy 4-6;

III kategoria wiekowa – młodzież uczęszczająca do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

IV kategoria wiekowa – osoby dorosłe.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

§ 4

1.W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace plastyczne w dowolnej formie (np. rysunki kredkami, ołówkiem, prace malarskie, kolaże, grafiki czy prace wykonane technikami mieszanymi) w formacie nie większym niż A3.

2.Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być czytelnie opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, wiek, adres e-mail lub numer telefonu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

4. Prace należy przesyłać lub składać w siedzibie Nadleśnictwa Świeradów, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój lub w siedzibie Szkoły Języków Obcych „Podróżniczek", ul. 11 Listopada 11, 59-850 Świeradów-Zdrój.

5.Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2016r.

.Prace zniszczone i źle opisane nie będą oceniane.

 

Ocena prac

§ 5

1.Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.

2.Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem konkursu,

- samodzielność i oryginalność ujęcia tematu,

- estetykę wykonania pracy.

3.Wyniki konkursu znajdą się na stronie internetowej organizatorów. Laureaci zostaną powiadomieni mailem lub przez nauczycieli.

 

Nagrody

§ 6

1.W konkursie przewidywane są nagrody książkowe, płyty i filmy o tematyce przyrodniczej lub językowej.

2.Przyznanie nagród potwierdzone zostanie dyplomem.

3.Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się 20 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Świeradów.

 

Postanowienia końcowe

§ 7

1.Prace konkursowe stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych.

 

3.Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.