Mała Retencja Górska 2007-2013

Projekt pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", realizowany jest w priorytetu III "Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Mała Retencja Górska 2016-2022

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000

Nadleśnictwo Świeradów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ochrona Gatunków i Siedlisk

Nadleśnictwo Świeradów uczestniczy w projekcie pt.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Dla Lasu, Dla Ludzi

Nadleśnictwo Świeradów realizuje cykl edukacyjnych audycji radiowych pod hasłem "Dla Lasu, Dla Ludzi"