Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Nadleśnictwo Świeradów informuje, że od dnia 07.03.2022 r. istnieje możliwość zgłaszania uwag do powierzchni uznanych jako drzewostany reprezentatywne oraz planowanych do uznania

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2
obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku
z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów ogłasza konsultacje społeczne, proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje tabela, będąca załącznikiem do niniejszego pisma.
Merytoryczne uwagi można zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej
i elektronicznie na adres nadleśnictwa: swieradow@wroclaw.lasy.gov.pl
do 29.03.2022 r.
Wszelkie zgłoszone propozycje wraz z podaniem przyczyny zmian będą
rozpatrywane przez Nadleśnictwo Świeradów w terminie 30 dni od dnia zakończenia
konsultacji społecznych. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie
internetowej nadleśnictwa.