Aktualności

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świeradów z siedzibą w Świeradowie Zdroju, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów Zdrój, podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych – lokalu mieszkalnego (pustostanu), zatwierdzonego do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i ogłoszonego w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 12/2021.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek czternastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.