Lista aktualności Lista aktualności

Zakończenie konsultacji społecznych

Nadleśnictwo Świeradów informuje, że z dniem 29.03.2022 r. zakończono konsultacje społeczne w sprawie ustalenia wykazu powierzchni ekosystemów referencyjnych.

Podczas trwania konsultacji nie wniesiono uwag do planowanych do uznania nowych ekosystemów referencyjnych, tj.:

 1. 13-27-1-02-58-dx-00
 2. 13-27-1-02-61-l-00
 3. 13-27-1-02-63-a-00
 4. 13-27-1-02-63-l-00
 5. 13-27-1-06-269-a-00
 6. 13-27-1-06-269-c-00
 7. 13-27-1-06-269-d-00
 8. 13-27-1-06-286-b-00

Mając na uwadze rolę podmiotów zewnętrznych w kształtowaniu listy ekosystemów referencyjnych, pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, które przesłały swoje uwagi. Mając na uwadze wytyczne do wyznaczania ekosystemów referencyjnych,
na drodze przeprowadzonej szczegółowej analizy i weryfikacji wniesionych uwag i wniosków, uznano za uzasadnione uwagi/wnioski odnoszące się do niżej wymienionych powierzchni:

 1. 13-27-1-06-355-b-00
 2. 13-27-1-06-355-d-00
 3. 13-27-1-08-52-w-00
 4. 13-27-1-08-52-s-00
 5. 13-27-1-08-52-p-00
 6. 13-27-2-12-277-n-00
 7. 13-27-2-12-278-j-00
 8. 13-27-2-12-278-g-00
 9. 13-27-2-12-278-k-00
 10. 13-27-2-12-280-g-00
 11. 13-27-2-12-281-c-00
 12. 13-27-2-12-281-h-00
 13. 13-27-2-12-282-j-00

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów informuje, że negatywnie rozpatrzono wnioski i uwagi odnoszące się do niżej wskazanych powierzchni:

 1. 13-27-2-12-277-a-00
 2. 13-27-2-12-277-b-00
 3. 13-27-2-12-277-c-00
 4. 13-27-2-12-277-d-00
 5. 13-27-2-12-277-f-00
 6. 13-27-2-12-277-g-00
 7. 13-27-2-12-277-h-00
 8. 13-27-2-12-277-i-00
 9. 13-27-2-12-277-k-00
 10. 13-27-2-12-278-a-00
 11. 13-27-2-12-278-b-00
 12. 13-27-2-12-278-i-00
 13. 13-27-2-12-279-c-00
 14. 13-27-2-12-279-d-00
 15. 13-27-2-12-279-f-00
 16. 13-27-2-12-279-g-00
 17. 13-27-2-12-279-i-00
 18. 13-27-2-12-280-b-00
 19. 13-27-2-12-280-f-00
 20. 13-27-2-12-280-i-00
 21. 13-27-2-12-280-k-00
 22. 13-27-2-12-281-a-00
 23. 13-27-2-12-281-b-00
 24. 13-27-2-12-281-d-00
 25. 13-27-2-12-281-g-00
 26. 13-27-2-12-281-i-00
 27. 13-27-2-12-281-j-00
 28. 13-27-2-12-282-b-00
 29. 13-27-2-12-282-c-00
 30. 13-27-2-12-282-d-00
 31. 13-27-2-12-282-k-00
 32. 13-27-2-12-282-l-00
 33. 13-27-2-12-282-o-00

Część wymienionych powierzchni jest już włączona w skład ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwa Świeradów. Pozostałe powierzchnie nie spełniają wytycznych zawartych w standardzie FSC, ponieważ znajdują się w bliskim sąsiedztwie terenów narażonych na silną antropopresję. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ogłoszonych w dniu 07.03.2022 r., po uwzględnieniu wniosków nadesłanych przez zainteresowane strony, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów wyznaczył listę ekosystemów referencyjnych.

Zaktualizowana lista powierzchni znajduje się w załączniku poniżej.