Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Lasy Nadleśnictwa Świeradów objęte są Certyfikatem FSC nr NC-FM/COC-015248, który obowiązuje od 23.12.2018 r. do 22.12.2023 r.

Posiadanie przez Nadleśnictwo Świeradów certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C002316) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat nosi numer BV-FM/COC-007944 i obowiązuje (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) w okresie od 23 grudnia 2018 r. do 22 grudnia 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy Nadleśnictwa Świeradów są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

Drzewostany HCVF

Wykaz drzewostanów HCVF

Monitoring Lasów HCVF

Drzewostany reprezentatywne

Wskaźniki FSC: