Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona cietrzewia

Nadleśnictwo Świeradów wraz z innymi nadleśnictwami, na terenie których występuje lub występował cietrzew, bierze udział w projekcie "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarzącie Lasów Państwowych w Polsce". Celem projektu jest ochrona Cietrzewia (Tetrao tetrix), jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce.

Stan realizacji projektu na dzień 28.08.2017 r.

 

Harmonogram 2017r.
Działanie Kwartał Ilość JM Koszt (PLN)
Redukcja ssaków drapieżnych w Lasach Państwowych - odstrzał I      
II 20 szt. 3000
III 40 szt. 6000
IV 60 szt. 9000
Monitoring genetyczny cietrzewi I      
II      
III      
IV 1 szt. 40000
Zakup i montaż fotopułapek z kartami i dodatkowymi akumulatorami do monitoringu cietrzewia w Lasach Państwowych I      
II 10 szt. 10000
III 10 szt. 10000
IV      
Coroczne spotkanie zespołu realizującego I      
II      
III      
IV 1 szt. 1000
Monitoring zagęszczenia ptaków drapieżnych, jastrzębia i kruka* I      
II      
III      
IV      

*Zadanie przeniesione na rok 2018

 

Bieżące wykonanie zadań:

  • Wykonano odstrzał 41 szt. drapieżników ( lis, jenot, borsuk, kuna)
  • Zakupiono 10 fotopułapek w tym 3 z funkcją GPS
  • Wyznaczono lokalizację montażu fotopułapek
  • Wykonano konsultacje specjalistyczne w zakresie planowania oraz realizacji działań ochronnych na obszarze i w okolicach obszarów występowania cietrzewia
  • Na bieżąco zbierane są próbki odchodów, piór cietrzewia z terenu do wykonania monitoringu genetycznego istniejącej populacji cietrzewia
  • Wykonywany jest monitoring populacji cietrzewia w terenie. Sporządzono półroczne zestawienie wyników obserwacji