Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

W związku ze wzmożonym pojawieniem się szkodników wtórnych w lasach nadzorowanych przez Nadleśnictwo Świeradów, prosimy wszystkich właścicieli lasów do podjęcia działań mających na celu likwidację pojawiających się zagrożeń. Zgodnie z Ustawą z dnia 28.09.1991 roku o lasach, art. 9 ust. 1 pkt 1 w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Więcej na ten temat

Informacji na temat lasów prywatnych udzielają pracownicy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Nadleśnictwa Świeradów lub pod numerem telefonu (75) 78 16 333 wew. 331.

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

 

Poniżej do pobrania lista Leśnictw z podległymi im miejscowościami. Numery telefonów do poszczególnych Leśnictw można znaleźć >>tutaj<<