Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Zalew leśniańsko - złotnicki

Powołany:

  • Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Leśna Nr. XXXVII/339/93 z dnia 29 czerwca 1993 roku;

  • Uchwałą Rady Gminy Olszyna Nr. XXXVI/339/93 z dnia 25 maja 1994 roku;

  • Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr. LIII/291/94 z dnia 26 maja 1994 roku.

Obszar obejmuje swoim zasięgiem ok. 1050 ha, z czego na gruntach nadleśnictwa ok. 390 ha najbliższego otoczenia najcenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów przełomu rzeki Kwisy, w rejonie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok.