Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.
 

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są następujące obszary Natura 2000:

PLB020009 „Góry Izerskie"

Obejmuje obszar 20 343,6 ha na terenach gmin: Mirsk, Piechowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba i Świeradów-Zdrój.

 PLH020047 „Torfowiska Gór Izerskich"
Obejmuje obszar 4765 ha położony w reglu górnym Gór Izerskich

PLH020102 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego"

Obejmuje obszar o powierzchni 6433,4 ha u podnóża i pogórzu Gór Izerskich na terenach gmin: Mirs, Stara Kamienica i Świeradów-Zdrój.

PLH020013 „Sztolnie w Leśnej"

Obejmuje łącznie obszar 8,7 ha i podzielony jest na 2 kompleksy w miejscowościach: Baworowo (3 sztolnie) i Leśna (6 sztolni)