Wydawca treści Wydawca treści

Przygoda w górach

Cel ogólny Projektu:

Zwiększenie dostępności miejsc o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych poprzez kanalizację ruchu turystycznego. Promocja walorów turystycznych regionu.

Partner Projektu:

Miasto Zittau

Rezultaty Projektu:

  1. Odbudowa wieży widokowej na Czerniawskiej Kopie oraz wiaty na górze Zajęcznik przy byłym tarasie widokowym.
  2. Przywrócenie do użytkowania trasy "Goldbachweg" oraz alei "Bürgerallee" jako tras spacerowych oraz poprawa dostępności wzgórza "Kelchstein" dzięki utworzeniu miejsc parkingowych i miejsca odpoczynku.
  3. Stworzenie trasy turystycznej na starym torze bobslejowym "Przygoda w górach".
  4. Zwiększenie ilości turystów odwiedzających region wsparcia, wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych.
  5. Powstanie nowych ofert turystycznych z elementami edukacji przyrodniczo-leśnej oraz kulturowej.

Wartość dofinansowania z EFRR: 671 704,00 Euro