Wydawca treści Wydawca treści

Wzbogacanie bioróżnorodności na obszarach Natura 2000

Nadleśnictwo Świeradów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Przedmiotem projektu jest wzbogacanie bioróżnorodności na obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzanie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej 9 250 sadzonek Jarzębu brekinii – brzęka (Sorbus torminalis (L.) Crantz), na powierzchni 4,58 ha na gruntach Lasów Państwowych: leśnych i przeznaczonych do zalesienia – gatunku pod ścisłą ochroną.

Celem projektu jest powstrzymanie wycofywania się tego gatunku z terenów Polski, przez którą przebiega północno – wschodnia granica zasięgu brekinii; stworzenie bazy roślin zdolnych do rozprzestrzeniania się (przez zoochorię) oraz odnowienia naturalnego, poprzez zagwarantowanie optymalnych warunków do rozwoju i rozmnażania (w przeważającej części optymalne siedliska Lasu Mieszanego świeżego, Lasu Mieszanego wyżynnego, Lasu wyżynnego oraz Lasu świeżego, kępy o minimalnej wielkości 10 Ar, gwarantujące właściwe nasłonecznienie w okresie dojrzałości, będące warunkiem owocowania roślin.