Zamówienia publiczne poza PZP Zamówienia publiczne poza PZP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.28.2022

Nazwa zadania: ,, REMONT ŁAZIENKI I TARASU W BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA RADOSTAW’'

Data ogłosznia: 23.06.2022r.

Termin składania ofert: 11.07.2022r, godz.10:00

 


Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

„Grupowe ubezpieczenie zdrowotne z kompleksowym leczeniem stomatologicznym wraz z medycyną pracy dla pracowników Nadleśnictwa Świeradów oraz członków rodzin pracowników”.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej               
              

Na podstawie pkt 3 j)  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 tysięcy zł netto wprowadzonym  Zarządzeniem nr 41/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 31.12.2020 roku ogłaszam wybór oferty  najkorzystniejszej w postępowaniu SA.270.21.2022 (  „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne z kompleksowym leczeniem stomatologicznym wraz z medycyną pracy dla pracowników Nadleśnictwa Świeradów oraz członków rodzin pracowników”.)


Zgodnie z terminem wpłynęły 2 oferty:

1. Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. ul. Śląska 17   81-319 Gdynia Regon: 221064894, NIP: 5862257567
2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW), ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa Regon: 363035336, NIP: 5252636645

Zgodnie z procedurą postępowania wybrano ofertę  nr 1. Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. ul. Śląska 17   81-319 Gdynia Regon: 221064894, NIP: 5862257567

                      

 


ROZEZNANIE RYNKU - ZN. SPR. SA.270.18.2022’

Nazwa zadania:,,Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania:

  1. ,,Remont zbiorników retencyjnych naterenie leśnictwa Olszyna nr inw.224/1698’’

  2. ,,Remont zbiorników retencyjnych na  terenie leśnictwa Olszyna nr inw.224/1700’’

  3. ,,Remont zbiorników retencyjnych na  terenie leśnictwa Przylesie nr inw.224/1703"

Data ogłoszenia: 27.04.2022r.

Termin składania ofert: 06.05.2022r. godz. 15:00


Zaproszenie do składania ofert - Zn. Spr. SA.270.14.2022

Nazwa zadania: ,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefoni komórkowej, mobilnego dostępu do Internetu oraz transmisji danych wraz z dostawą urządzeń mobilnych umożliwiających korzystanie z owyższych usług”

Data ogłoszenia: 25.03.2022r.

 

UWAGA: W związku z wykryciem przez Zamawiającego błędów w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmianie uległ Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz ofertowy SA.270.14.2002. W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie ulega również termin składania ofert i zostaje on przedłużony o 7 dni, tj. do 13.04.2022 r.

Data aktualizacji: 04.04.2022r.

 

Termin składania ofert: 13.04.2022r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie pkt 3 j) regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 tysięcy zł netto wprowadzonym Zarządzeniem nr 41/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świeradów z dnia 31.12.2020 roku ogłaszam wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu SA.270.14.2022 („Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej”).


Wpłynęły trzy oferty:

  1. Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
  2. Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
  3. T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, Warszawa

Zgodnie z procedurą postępowania wybrano ofertę nr 2 Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.9.2022

Nazwa zadania: ,,Usługa monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych  Nadleśnictwa Świeradów”

Data ogłoszenia: 07.03.2022r.

Termin składania ofert: 15.03.2022r. do godz. 15:00

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 17.03.2022r. do godz.15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.3.2022

 

Nazwa zadania: „Grupowe ubezpieczenie zdrowotne wraz z medycyną pracy dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Nadleśnictwa Świeradów”

Data ogłoszenia: 03.02.2022r.

Termin składania ofert: 11.02.2022r. do godz. 15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.26.2021

Nazwa zadania: „Usługa sprzątania Nadleśnictwa Świeradów”

Data ogłoszenia: 01.12.2021r.

Termin składania ofert: 09.12.2021r. do godz. 15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.25.2021

Nazwa zadania: „Dostawa kuponów żywieniowych dla Nadleśnictwa Świeradów"

Data ogłoszenia: 27.10.2021r.

Termin składania ofert: 05.11.2021r. do godz. 15:00


Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku Nadleśnictwa Świeradów

Nazwa zadania: Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony   

na sprzedaż składników majątku Nadleśnictwa Świeradów 

(zn. spr. SA.234.3.2021)    

Data ogłoszenia: 05.11.2021r.

Termin składania ofert: 22.11.2021r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 22.11.2021r. do godz. 09:30

 

 

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.24.2021

 

Nazwa zadania: „Dostawa kuponów żywieniowych dla Nadleśnictwa Świeradów"

Data ogłoszenia: 13.10.2021r.

Termin składania ofert: 21.10.2021r. do godz. 15:00


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ZN. SPR. SA.270.22.2021

Sukcesywna dostawa kamienia drogowego do inwestycji i remontów dróg leśnych w roku 2021