Położenie

Nadleśnictwo Świeradów leży na Dolnym Śląsku w południowozachodnim zakątku Polski, w pobliżu granicy z Czechami i Niemcami.

Historia

Nadleśnictwo Świeradów w obecnym kształcie (tj. składające się z dwóch obrębów leśnych – Świeradów i Lubań) powstało 1 stycznia 1979r. na podstawie Zarządzenia NZLP Nr 45 z dnia 10 listopada 1978r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.